LINJEMÅLNING OCH SKYLTNING

Vi utför linjemålning på asfalt men även på andra material så som betong. Linjemålning görs både på nylagd asfalt men även på gammal asfalt. Beroende på skick samt hur mycket det trafikeras kan man välja mellan olika material, så som trafiklinjefärg eller 2-komponents epoxy.


Markägaren är skyldig att genom tydlig skyltning med vägmärken ange vilka parkeringsvillkor som gäller på platsen. Vi hjälper er att utforma och skylta området enligt den gällande lagstiftningen LKOP (Lagen om Kontrollavgift vid Olovlig Parkering, 1984:318).

Vi underhåller, byter ut trasiga skyltar och uppdaterar skyltningen samt ser till att den är väl synlig och aktuell.