PARKERINGSFÖRVALTNING OCH ÖVERVAKNING

Vi erbjuder innovativa och digitala och lösningar för att underlätta för företag och bostadsrättsföreningar. Vi har produkter för samtliga parkeringstjänster där kunden enkelt kan hantera sina parkeringsbehov genom digitala kösystem, parkeringstillstånd, avtal, integrerade nycklar , fakturahantering samt integration av laddstolpar.

Vi har appbaserade betalsystem genom Easypark och Parkster. Vi installerar och driver även fysiska biljettautomater.


Vid behov utfärdar vi kontrollavgifter om fordon står i strid med lokala regler och bestämmelser. Vår snabba utryckningstid garanterar ett tryggt och välskött område.


Våra tjänster är skräddarsydda för att underlätta vardagen för våra kunder. Vårt tjänsteutbud löser de flesta behov som ofta uppstår hos fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. Vi fokuserar på att hålla fastigheter och kringliggande utrymmen i gott och säkert skick samt åtgärdar mindre störningar på era fastigheter och markytor.