.

Våra parkeringstjänster är uppbygda med säkerhet i fokus. Genom innovativa och trygga parkeringslösningar förenklar vi människors vardag.

Vi är stationerade i norra Storstockholm och har hela Stockholms län och Uppsala som arbetsområde.

Våra vakter har hög social kompetens och är utbildade inom konflikthantering. Vidare har vakterna utbildning inom parkeringsregler och vägmärkesförordningen.


Vi hjälper även företag och bostadsrättsföreningar att stärka säkerheten och öka tryggheten genom att installera och driva kamerasystem som övervakar parkeringsanläggningar och garage till en fast månadsavgift.


Genom vårt samarbetspartner erbjuder vi en helhetslösning för laddstolpar och laddstationer för el- och hybridbilar.

Miljöpolicy

Vårt miljöarbete går ut på att uppfylla beställarnas och allmänhetens krav och därigenom minimera negativ kvalitet

 • Vi ska alltid följa gällande lagar, förordningar, föreskrifter samt relevanta bransch- och kundkrav.
 • Vi ska arbeta aktivt för att skydda miljön. 
 • Vi ska arbeta målmedvetet för att minska energi- och drivmedelsförbrukning. 
 • Vi ska vid större inköp och beslut om investeringar alltid ta hänsyn till miljökonsekvenserna.
 • Vi ska genom information och utbildning öka medarbetarnas miljömedvetenhet och ökat ansvarstagande. 
 • Vi ska välja leverantörer och samarbetspartners som arbetar med miljöarbete. 
 • Vi ska arbeta med ständiga förbättringar. 
 • Aktivt miljöarbete inom iSecure ska vara en ständigt pågående process. 

Kvalitetspolicy

Vi ska alltid alltid ha kunden i fokus. Vi arbetar förebyggande och långsiktigt med kvalitet som en integrerad del i den dagliga verksamheten.


 • Vi följer alltid gällande lagkrav och kundkrav i gällande avtal.
 • Vi försöker till varje pris uppfylla intressenters krav och förväntningar.
 • Vi har ett positivt och professionellt bemötande.
 • Vi är kunniga, flexibla och tillmötesgående.
 • Vi håller dialog med våra intressenter, i stort och smått, för att säkerställa kvalitetsnivån.
 • Vi vidtar alltid snabba åtgärder för att rätta till eventuella problem.
 • Vi arbetar med ständiga förbättringar.
 • Aktivt kvalitetsarbete inom iSecure ska vara en ständigt pågående process.