top of page

Digital parkeringsförvaltning

Vi erbjuder innovativa samt digitala lösningar för att underlätta för företag och bostadsrättsföreningar. Vi har produkter för samtliga parkeringstjänster där kunden enkelt kan hantera sina parkeringsbehov genom digitala kösystem, parkeringstillstånd, avtal, integrerade nycklar , fakturahantering samt integration av laddstolpar.
Vi har appbaserade betalsystem genom Easypark och Parkster. Vi installerar och driver även fysiska biljettautomater.

Vid behov utfärdar vi kontrollavgifter om fordon står i strid med lokala regler och bestämmelser. Vår snabba utryckningstid garanterar ett tryggt och välskött område.

Vi fokuserar på att hålla fastigheter och kringliggande utrymmen i gott och säkert skick samt åtgärdar mindre störningar på era fastigheter och markytor.

iSecure kontior
Laddare iSecure Zaptec

Laddplatser

Laddning ska vara enkelt. ​

Vi samarbetar med den ledande aktören inom laddning av elbilar i Norden.

Vi är specialister på lösningar för laddning i era fastigheter.

Vi anser att bra val för morgondagen bör belönas redan idag. Därför är vår lösning utformad för att hjälpa er att minska kostnaderna redan från första laddningen. 

För att underlätta övergången till elektriskt tar vi hand om det mesta åt er. Från installation till administration - ni behåller kontrollen medan vi laddar bilen. ​

Låt oss ta hand om laddningen så att ni kan fokusera på det som verkligen betyder något för er.

Skyltning och linjemålning

Genom tydlig skyltning med vägmärken anger vi vilka parkeringsvillkor som gäller på fastigheten. Vi hjälper er att utforma och skylta området enligt den gällande lagstiftningen LKOP (Lagen om Kontrollavgift vid Olovlig Parkering, 1984:318).

Vi underhåller, byter ut trasiga skyltar och uppdaterar skyltningen samt ser till att den är väl synlig och aktuell.

Vi utför linjemålning på asfalt men även på andra material så som betong. Linjemålning görs både på nylagd asfalt men även på gammal asfalt. Beroende på skick samt hur mycket det trafikeras kan man välja mellan olika material, så som trafiklinjefärg, 2-komponents färg eller termoplast.

Vi hjälper även till med projektering och asfaltering om ni vill utöka er parkeringsyta.

Parkeringsskylt iSecure
bottom of page