top of page

Så undviker ni en kontrollavgift

För att ni ska kunna undvika kontrollavgift (”P-bot”) har vi nedan samlat ihop några allmänna tips och regler som är bra att tänka på då ni parkerar. Generella bestämmelser vad gäller stannande och parkering hittar ni i Trafikförordningen (1998:1276) respektive Lagen om Kontrollavgift vid Olovlig Parkering (1984:318).

Parkeringsvett

I grunden handlar parkering om vett och etikett samt att följa parkeringsreglerna. Alla våra parkeringsregler är tillkännagivna med vägmärken och skyltar. Följ dessa så slipper ni en kontrollavgift!

Risker med felparkering

Att felparkera kan medföra risker.

Exempelvis kan sikten försämras vilket innebär en fara för fotgängare. Vidare riskerar ett felparkerat fordon även att hindra framkomligheten för utrycknings-, transport- och röjningsfordon. Felaktiga parkeringar kan även leda till att nödutgångar blockeras, vilket kan få förödande konsekvenser om olyckan är framme.

Om ni fått en kontrollavgift

Den som felparkerar kan åläggas att betala en kontrollavgift, även kallad ”P-bot”. Storleken på denna beror på vilken typ av överträdelse det är och i vilken stad och kommun överträdelsen har ägt rum. 
På kontrollavgiften, som fästes på bilrutan, framgår tydligt vilken regel föraren brutit mot. Där finns även inbetalningsinformation angivet. Eventuell överklagan skall ske omgående och skriftligen till följande adress:

 

HOJAB Parkeringsservice
Box 102, 169 81 SOLNA

 

Skriftlig invändning ska innehålla ett ärendenummer, fordonets registeringsnummer samt namn och adress. Bifoga även kopia av åberopade handlingar så som en kopia på giltigt P-tillstånd eller P-biljett. 
Betalningskravet på kontrollavgiften blir stoppat tills invändan har behandlats och svar om beslut sker via brev.

Har ni ytterligare frågor?

Har ni ytterligare frågor gällande parkeringsregler eller kontrollavgifter? Fråga våra parkeringsvakter om råd eller maila oss på info@isecure.nu

Ni kan även kontakta vår samarbetspartner HOJAB Parkeringsservice på telefon 08-735 29 99 måndag- fredag 09-17.

iSecure bil
bottom of page